Encom jest dynamicznie rozwijającą się firmą doradczą specjalizującą się w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz prowadzeniu i rozliczaniu realizowanych projektów.

Jest sprawdzonym, doświadczonym ekspertem w zakresie funduszy UE pozyskiwanych w szczególności na: kampanie informacyjno-promocyjne, badania, strategie, szkolenia, warsztaty, doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne.

Naszymi Klientami są: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe.

Realizowaliśmy projekty w ramach Działaniach 1.4, 1.5, 1.6, 2.3 SPO RZL a obecnie Działaniach 2.1.1, 6.1.1, 6.2, 7.2.1, 9.1.1,9.3 POKL oraz Działania 5.4 POIiŚ.