Kasa fiskalna elzab mini

Na start warto wspomnieć co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy realizowane w sezonie gwarancji i po upływie gwarancji, a także niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do lektury serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z działu obsługi kas fiskalnych, a także pomoc w właściwym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W ciągu obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy a ich spójność z zapisami w sztuce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, współpracę z napisami w książce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w charakterze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty pierwszej i elementu fiskalnego co do solidarności z materiałami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu razem z zastrzeżeniami przechowuje w pozycji serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny musi być spowodowany również wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją praca czy z jakiejś przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kwocie fiskalnej, jednak nie wyrejestrował kasy. 2. W toku przeglądu technicznego badane są przede ludziom te punkty konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie zakupów i jakich nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak zatem w porządku przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które powodują na działanie kasy, ani same nie sprawdza, lub pozostałe elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i wymianę uszkodzonych elementów, lecz będą wówczas prac wykonywane poza przeglądem technicznym.