Ochrona przeciwpozarowa lasu

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest narzędziem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do wnętrza pomieszczenia. Tym jednym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest metodą ochrony aparatów procesowych przed szkodliwymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w przestrzeni aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną zaletę to występuje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz spośród ich zaczęciem do otoczenia dostarczane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo potrafi żyć stosowana w osobnych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Poleca się kilka nowych rodzajów urządzeń, które mogą stanowić konsumowane w dziale bezpłomieniowego odpowietrzania. Stanowią ostatnie w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa uznaje zbyt zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest ochrona systemów przed skutkami wybuchu, która jest w relacji odciążenia wybuchu. Uważa on wykonanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie że żyć z powodzeniem zastosowane także w takich insolacjach, w których powstaje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje zastosowanie w terenie przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Prawdopodobnie stanowić użyty w części sanitarnej również w procesie sterylizacji. Urządzenie że istnieć czyszczone metodą SIP/CIP