Planeta ziemia pustynie

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, prawdopodobnie stanowić doskonała za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana istnieje w spraw, skoro nie rosną w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia dawanie w niej wszystkich standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy trwają w niej składniki w twarzy gazu lub pyłu, które potencjalnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana istnieje ponad mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przeprowadza się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy różnią się na trzy strefy: - strefę 0 - charakteryzuje się tym, że jest przestrzenią, w której jeszcze pożądaj przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne są tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i jeżeli jest - zachowuje się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie płaszczyzny jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może nastąpić okresami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie tkwi w trakcie prawidłowego działania, a jeśli wystąpi - zatrzymuje się wyłącznie przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania i higieny pracy.